Altijd bij elkaar in het stadion    Beste prijs/kwaliteit in Nederland    Meer dan 25 jaar ervaring    Goede centraal gelegen hotels    Goede recensies

Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door SPORTS EXPERIENCE, gevestigd te Rotterdam, te leveren reisproducten.
 

BOEKING
 

Een rechtsgeldige boeking komt tot stand door op onze site een boekingsformulier in te vullen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om daarbij alle gegevens goed in te vullen. De spelling van naam en eerste voornaam dient conform het  paspoort te zijn en juist. Een mail met de gevraagde gegevens en een omschrijving van de door u gewenste reis is eveneens voldoende om tot een rechtsgeldige overeenkomst te komen. Een boeking is altijd definitief, voor een tijdgebonden product als reizen en wedstrijdkaarten geldt wettelijk geen recht op herroeping.
 

FACTUUR
 

Na uw boeking leggen wij eerst alle onderdelen vast, vlucht, hotel, kaartjes. De factuur ontvangt u normaliter binnen een week na het invullen van het boekingsformulier. De factuur geeft een overzicht van het reisschema en is het bewijs van boeking. 
 

GARANTIE
 

Na uw boeking leggen wij eerst alle onderdelen vast, vlucht, hotel, kaartjes. Pas daarna sturen wij u de factuur als bevestiging van onze reserveringen. Alle onderdelen zijn dus al door ons betaald voordat u onze rekening voldoet. Op verzoek kunnen wij ook enkele boekingsgegevens ter inzage geven om u absolute zekerheid te verschaffen.
 

BETALING
 

Betaling dient plaats te vinden door overboeking op onze bankrekening. Andere betaalvormen (contant, PayPal, creditcard) kunt u niet gebruiken.

Voor de betaling van de factuur gelden de volgende termijnen:

binnen 7 dagen dient 50 % plus reserveringskosten voldaan te worden. De resterende 50 % moet 6 weken voor vertrek op onze rekening staan. Indien uw vertrek ligt binnen de termijn van 6 weken dient het hele bedrag per omgaande voldaan te worden. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Wij berekenen dan een boete van € 3,- p.p.p.d., ingaande een week na het vervallen van de laatste termijn van betaling.
 

PRIJZEN
 

Alle prijzen zijn per persoon in euro’s. Bij elke boeking wordt een bedrag van € 30,- aan reserveringskosten in rekening gebracht.

Vanwege de voortdurende prijswijzigingen van vluchttickets en entreekaarten geldt voor alle aanbiedingen dat de op de website genoemde prijzen onder voorbehoud van beschikbaarheid zijn.

Binnen een maand voor vertrek kunnen wij de daar genoemde prijzen dan ook niet meer garanderen.

Bij deelnemers, die alleen boeken of niet ingedeeld kunnen worden op tweepersoonskamers, wordt een toeslag voor een éénpersoonskamer in rekening gebracht.
 

REISDOCUMENTEN
 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van de juiste reisdocumenten. Let er speciaal op dat voor landen buiten de EU vaak een paspoort vereist is, zoals sinds de uittrede uit de EU ook voor de landen van het Verenigd Koninkrijk.
De reisinformatie en vouchers ontvangt u ongeveer twee weken voor vertrek per mail. Vaak worden de entreekaarten pas op de plaats van bestemming afgeleverd. Soms zijn dit seizoenkaarten, die een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen. Wij geven u deze kaarten in bruikleen en verwachten dat u er nauwgezet mee omgaat. Door het gebruik ervan neemt u de verantwoordelijkheid op u voor een accurate behandeling en terugzending.
 

WIJZIGING
 

In de speelprogramma's kunnen wijzigingen optreden door eventuele afgelastingen of verschuivingen. In dat geval kan het geboekte reisgedeelte meestal niet zonder meer worden geannuleerd. Bij afgelasting van de wedstrijd krijgt u uiteraard de kosten van het entreekaartje terugbetaald.
 

ANNULERING
 

Bij annulering door de klant is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

– minimaal 42 dagen voor de vertrekdatum van de reis bedragen de annuleringskosten de aanbetaling van 50% van de reissom.

– van 10 t/m 41 dagen voor de vertrekdatum van de reis is de reiziger een bedrag verschuldigd van 75% van de reissom.

– van 0 t/m 13 dagen voor de vertrekdatum van de reis brengt Sports Experience 100% van de reissom in rekening.

Deze percentages gelden met dien verstande dat voor de bestelde kaarten de annuleringskosten 100 % bedragen. Al ingekochte tickets voor wedstrijden en vluchten kunnen immers niet worden teruggegeven.

Annulering van de reisovereenkomst dient altijd schriftelijk (per brief of email) te gebeuren.
 

AANSPRAKELIJKHEID
 

Sports Experience is alleen aansprakelijk voor schade die betrekking heeft op de door het bedrijf gereserveerde onderdelen. De reiziger is verantwoordelijk voor schade die door hem op reis wordt veroorzaakt. Tevens is hij aansprakelijk voor schade indien geleverde seizoenkaarten niet worden teruggestuurd. Bij onze reizen is het hebben van een reisverzekering verplicht, een annuleringsverzekering wordt sterk aangeraden. Bij zaken die onder deze verzekeringsmogelijkheden vallen aanvaarden wij geen verplichting tot terugbetaling.
 

KLACHTEN
 

Eventuele klachten dienen eerst bij Sports Experience kenbaar worden gemaakt. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om het geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Op de gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

APP ONS
BEL ONS