Altijd bij elkaar in het stadion    Beste prijs/kwaliteit in Nederland    Meer dan 25 jaar ervaring    Goede centraal gelegen hotels    Goede recensies

Privacy

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. Voor een boeking hebben wij uiteraard wel enkele persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres en vaak paspoortgegevens. Ze worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en worden zeker niet aan derden doorgegeven.

Inzagerecht

U heeft het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Ze bestaan uit alle gegevens die u ons in het boekingsformulier heeft doorgegeven. We slaan ze niet op een andere manier op dan in het boekingsformulier door u is vermeld.
 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon aan te passen. Op verzoek sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. In dat geval sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken. Dat zal onvermijdelijk inhouden dat de boeking wordt geannuleerd met bijbehorende kosten.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Als u daartoe een verzoek indient ontvangt u een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt. Dat zal onvermijdelijk inhouden dat de boeking wordt geannuleerd met bijbehorende kosten.
 

APP ONS
BEL ONS